ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ

Διάρκεια εργαστηρίου:

1 έτος (2 εξάμηνα)

 Μάθημα:

1 φορά την εβδομάδα, 2 ώρες

Υπεύθυνος  Τμήματος:

Γιώργος Ναλπαντίδης

Το Εργαστήρι Δημιουργικής Γραφής απευθύνεται σε ενήλικες που αγαπούν τη λογοτεχνία και επιθυμούν να την προσεγγίσουν υπό την οπτική γωνία του συγγραφέα-δημιουργού, πειραματιζόμενοι με τη γραφή και το κείμενο.

Στις συναντήσεις του εργαστηρίου διατηρείται μία ισορροπία μεταξύ θεωρίας (τεχνικές γραφής, λογοτεχνικά ρεύματα, αφηγηματολογία κ.α.), δημιουργικής ανάγνωσης (σύντομων αποσπασμάτων -συνήθως- εμβληματικών λογοτεχνικών κειμένων) και -κυρίως- δημιουργικής γραφής.

Το Εργαστήριο αναπτύσσεται σε δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα και περιλαμβάνει δύο  κύκλους μαθημάτων: α) εισαγωγικές έννοιες, βασικές τεχνικές  και ιστορία της λογοτεχνίας μέχρι και το μοντερνισμό β) σύγχρονη λογοτεχνία: ιδιαιτερότητες, τεxνικές και είδη. Αναλυτικότερα:

 

Α’ Εξάμηνο

 

(Εισαγωγή σε βασικές έννοιες και ιστορία της λογοτεχνίας)

 

Θεματικές Ενότητες:

  • Εισαγωγή στην αφήγηση (χαρακτήρες, πλοκή, σκηνικό, διάλογοι)
  • Εισαγωγή στην ποίηση (εφόρμηση και μοτίβο)
  • Εισαγωγή στην έννοια του λογοτεχνικού ύφους και του ρυθμού
  • Σκιαγράφηση των βασικών λογοτεχνικών ρευμάτων από τον 18ο αιώνα μέχρι και τα μέσα του 20ου (εστιάζοντας στις τεχνικές γραφής και το αφηγηματικό πλαίσιο)

Τρόπος Δουλειάς: Έμφαση στις δια ζώσης ασκήσεις (2 ανά συνάντηση). Συνοπτικά «θεωρητικά» ερεθίσματα και δημιουργική ανάγνωση αποσπασμάτων μείζονων λογοτεχνικών κειμένων.

Στόχοι: Οι συμμετέχοντες να οικειοποιηθούν τις βασικές έννοιες της γραφής και της αφήγησης, να αποκτήσουν αντίληψη του λογοτεχνικού “χώρου”, να γνωρίσουν και να χρησιμοποιήσουν κάποιες βασικές τεχνικές.

Διάρκεια: 16 2ωρες εβδομαδιαίες συναντήσεις (ομάδες 6-10 ατόμων)

 

 Β’ Εξάμηνο

 

(Σύγχρονη λογοτεχνία και σύνθετες τεχνικές γραφής)

 Θεματικές Ενότητες:

  • Μεταμοντερνισμός (πεζογραφία και ποίηση)
  • Αφηγηματολογία (αφηγητής, φωνή, εστίαση, απόσταση, διάταξη, κ.α.)
  • Ζητήματα δομής (μη γραμμική αφήγηση, πειραματισμοί με τη δομή ―κειμενική και αφηγηματική)
  • Σύγχρονα λογοτεχνικά είδη (δημιουργική μη-μυθοπλασία, ιστοριογραφική μεταμυθοπλασία, επιστημονική φαντασία, ηλεκτρονική λογοτεχνία κ.α.)

Τρόπος Δουλειάς: Στις δια ζώσης ασκήσεις (μία ανά συνάντηση) προστίθενται και ασκήσεις για το σπίτι (μία ανά δύο εβδομάδες). “Θεωρητικά” ερεθίσματα και δημιουργική ανάγνωση αποσπασμάτων σύγχρονων λογοτεχνικών κειμένων.

Στόχοι: Οι συμμετέχοντες να γνωρίσουν και να εφαρμόσουν σύγχρονες τεχνικές γραφής και να πειραματιστούν σε διαφορετικά λογοτεχνικά είδη. Η σχέση με τη γραφή περνά από το χώρο του εργαστηρίου και σε αυτόν της καθημερινότητάς τους.

Διάρκεια: 16 2ωρες εβδομαδιαίες συναντήσεις (ομάδες 6-10 ατόμων)