Γιώργος Ναλπαντίδης

Ο Γιώργος Ναλπαντίδης έχει σπουδάσει Οικονομικές Επιστήμες στο Α.Π.Θ., Σκηνοθεσία Κινηματογράφου στη Σχολή Σταυράκου και Δημιουργική Γραφή στο ομώνυμο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Τα τελευταία 8 χρόνια εργάζεται ως εκπαιδευτής/εμψυχωτής δημιουργικής γραφής, έχοντας περισσότερες από 2000 ώρες εμπειρίας, σε συνεργασία με διάφορους ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς. Από το Ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 συνεργάζεται ως εξωτερικός διδάσκων με το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Επιστήμες της Αγωγής” του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στα πλαίσια του μαθήματος “Λογοτεχνία, Βιβλιολογία και Νέες Τεχνολογίες”. Από το 2013 έχει πραγματοποιήσει σχετιζόμενες με τη δημιουργική γραφή εισηγήσεις, σε διεθνή συνέδρια.

Η καλλιτεχνική του δουλειά εστιάζει στη σχέση μεταξύ εικόνας, γλώσσας και «πραγματικότητας», διαχειριζόμενη συχνά την εικόνα ως «γλώσσα» και τη γλώσσα (κείμενο) ως «εικόνα». Μικρού μήκους ταινίες του έχουν προβληθεί σε περισσότερα από 80 διεθνή φεστιβάλ (κυρίως πειραματικού) κινηματογράφου, σε 29 διαφορετικές χώρες του κόσμου. Ενδεικτικά: Paris Festival for Different and Experimental Cinemas× EXiS Experimental Film&Video Festival in Seoul× Xperiments in Cinema× Cork Film Festival× Alternativa Barcelona× Traverse Video (Toulouse).